Hledat

Nález živočicha

Při nálezu handicapovaného živočicha kontaktujte záchrannou stanici.

Při manipulaci s volně žijícím živočichem buďte opatrní, zvíře vás může zranit a může mít nemoc přenosnou na člověka. Ještě snadněji se případná nákaza může přenést na vaše domácí zvířata.

Pokud se rozhodnete pro přímou pomoc, zvíře umístěte nejlépe v papírové krabici do chladné místnosti (cca 16 °C), kde bude v temnotě a v klidu, pak volejte záchrannou stanici.

Volně žijící živočichové mají naprosto rozdílné nároky na chov než zvířata domácí, proto se, prosím, nesnažte sami o další péči. V naprosté většině případů je takové jednání také protizákonné.

Nejčastější příčinou nesnází volně žijících živočichů jsou přímé negativní vlivy lidské činnosti. Nejedná se o žádný přírodní výběr. Do stanice se dostávají zvířata sražená auty na silnicích, přiotrávená toxickými látkami, postižená úrazy způsobenými elektrickým proudem, dravci a sovy úmyslně postřelení nebo chyceni do "želez", opuštěná mláďata, jejichž rodiče doplatili na lidskou bezohlednost, ale i mláďata jejichž odchov rodiči probíhá naprosto přirozeným způsobem, ale bohužel na nesprávném místě (např. rozlétávající se mladé poštolky uprostřed rušné silnice v centru města). Morální povinností člověka je takto postiženým zvířatům pomoci.

1bx.jpg
3bx.jpg
1cx.jpg
2bx.jpg
 
© www.sulimo.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma